Nu ska du få läsa en berättelse

Dela inlägg
Fler inlägg

Det var en gång ett forskarlag som analyserade hundratals tidningsartiklar från New york times för att se vilka som blev mest virala. De delade in artiklarna i olika kategorier efter vad titeln utlovade.

  • I den första kategorin hamnade “How to”-rubriker som lovade att läsaren skulle få lära sig något,
  • i den andra hamnade artiklar med rubriker som utlovade svar på en fråga,
  • i den tredje hamnade nyheter
  • och i den fjärde kategorin hamnade artiklar med rubriker som utlovade en berättelse.

Forskarna tittade på samband, funderade och resonerade. En av kategorierna hade många fler virala artiklar än de andra. Faktum är att den fjärde kategorin som utlovade en berättelse vann helt överlägset. Forskarna resonerade igen och drog slutsatsen att ett bra sätt att få någon att läsa din artikel eller lyssna på det du har att säga är att utlova en berättelse.

Nöjda med sin bedrift levde forskarna lyckliga i alla sina dagar.

👉Att inleda med en berättelse är ett bra sätt att få publiken att lyssna på det du har att säga. Kul att det fungerar på dig också 😉

Vågar du testa nästa gång du ska hålla en presentation?

📸 Under en workshop i storytelling fick deltagarna från IHM Business School öva på att berätta om en bild så tydligt att mottagaren skulle kunna rita den.

Pernilla Vingare
Retorikkonsult. Jag hjälper presentatörer engagera sin publik.