”Men jag måste ju ha en PowerPoint-presentation så att jag vet vad jag ska säga!”

Nej. En PowerPoint är inte till för att du ska veta vad du ska säga. Den är till för att hjälpa publiken förstå vad du säger.

Kanske behöver du inte ens ha en och använder du den som stödord för dig själv ska du definitivt inte ha en.

Hade vi behövt PowerPoint för att komma ihåg det vi ska säga hade varenda teaterföreställning haft en som kuliss. Det du behöver göra är att ÖVA på det du ska säga och faktiskt LITA på att du kommer ihåg det du ska säga sen.

Det är inte din PowerPoint-presentation som är din presentation. Det är du som presentatör, som är din presentation.

Pernilla Vingare
Retorikkonsult. Jag hjälper presentatörer engagera sin publik.